Учнівське самоврядування

МОДЕЛЬ УЧИЛИЩНОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ДНЗ «Білозерське професійно-технічне училище №6»

 Самоврядування громадська цінність, метою якої є виховання соціальної активності, гуманістично спрямованої особистості, з високими патріотичними почуттями і національною самосвідомістю.

Самоврядування в училищі дієвий спосіб поєднання учнівського та педагогічного колективів, що сприяє творчій діяльності дітей та дорослих, а також поєднання теорії та практики у вихованні громадянина демократичного суспільства.

Мета і завдання учнівського самоврядування в ДНЗ «Білозерське професійно-технічне училище №6» тісно пов’язані з роботою педагогічного колективу. Який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

Учнівським парламентом спільно з адміністрацією училища розроблений Статут, який визначає мету, головне завдання та діяльність учнівського самоврядування.

Планування навчально-виховної діяльності теж здійснюється з урахуванням учнівських запитів і зауважень. Уся позакласна робота побудована на основі інтересів учнів.

Завдання учнівського самоврядування:

·       Формування і розвиток гуманістичночно-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості.

·       участі у розробці плану роботи на новий навчальний рік;

·       підготовка та проведення свят, виставок, конкурсів, змагань;

·       забезпечення порядку в школу;

·       організація чергування по школі, в класах;

·       організація пізнавальної, фізкультурно-оздоровчої діяльності;

·       організація роботи із збереженням шкільного майна;

·       організація роботи із благоустрою території училища;

·       контроль за відвідуванням учнями училища;

·       заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;

Виходячи з усього сказаного про діючу модель учнівського самоврядування училища, можна простежити основну мету системи виховання: сприяти самовдосконаленню учнів.

Діяльність учнів самоврядування спрямована на підвищення якості знань, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи училища , організацію позакласної роботи та розвиток ініціативи й творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав та обов’язків.

З метою більшої ефективності самоврядування ми запровадили двоступеневу структуру - загальноучилищну і групову, - яка має залучити всіх учнів до процесу самоуправління. Загальноучилищну модель управління перенесено на рівень групи, тісний взаємозв’язок органів учнівського самоврядування груп із загальноучилищними, залучення до роботи великої кількості учнів.

Ефективна організація учнівського самоврядування може відбутися лише за підтримки і допомоги дорослих. Тому в училищі співпрацює трикутник: діти - батьки - педагоги. Педагоги - радники (закріпленні за кожним комітетом) допомагають органам самоврядування, консультують членів комісії з окремих питань життєдіяльності учнів.

Класний керівник є радником з певного виду учнівської діяльності в межах групи.

Справжня учнівська демократія починається з вищого органу самоврядування - загальноучилищної конференції, на якій відкритим голосуванням обирають учнівський парламент, його лідера та вирішують найбільш важливі питання училищного життя.

Крім загальноучилищної конференції керівними та виконавчими органами самоврядування є засідання учнівського парламенту, збори мешканців гуртожитку та малих ініціативних груп.

Існує 7 комітетів, які координують усю навчальну та виховну роботу в училищі:

·       Комітет з питань навчання;

·       Комітет з питань дисципліни і порядку;

·       Комітет з питань культури і відпочинку;

·       Спортивно-масовий комітет;

·       Комітет з питань милосердя;

·       Господарсько-трудовий;

·       Комітет з питань інформації.

Кожен комітет займається певною діяльністю, виконуючи ряд функцій, проте в цілому утворюють єдину і не порушну систему.

Важливою є постійна участь кожного вихованця в малих ініціативних групах, які мають певне коло обов’язків, вироблених колегіально, з урахуванням потреб училища, групи, завдань цього органу. Це допомога відстаючим у навчанні, підготовка навчально-пізнавальних, інтелектуальних ігор, робота з обдарованими дітьми, дбайливе ставлення до училищного майна, дотримання дисципліни і порядку, розвиток творчих здібностей, умінь та навичок, задоволення інтересів та захоплень учнів.

Волонтери надають допомогу людям похилого віку, воїнам АТО та дітям-сиротам. Часто організовуються відпочинки учнів у позаурочний час, залучаючи їх до проведення вечорів відпочинку, дискотек, днів відкритих дверей, оглядів-конкурсів, фестивалів, концертів.

 

IMG_20170407_113747_1IMG_20170411_170708
fcqWKOWOaNw
 

Функціонують гуртки: вокальний хореографічний, а також предметні.

Працюють спортивні секції, проводяться різноманітні спортивні ігри, змагання.

IMG_20160908_125658 IMG_20160908_123200
 

Учнівське самоврядування покликано на допомогу, як учням, так і викладачам. Воно є зв’язуючою ланкою між учнівським та педагогічним колективом. Охоплюючи усі сфери діяльності молоді, самоврядування має на меті зробити навчальний процес та дозвілля цікавішим, даючи змогу учням самореалізуватись, виконуючи при цьому виховні функції.

Наша адреса:

73489 м.Херсон,
с.Петровського, вул. 1 Травня, 1

Телефон: (0552) 35-97-85
(050) 621-78-80
Електронна адреса: 006bptu@i.ua
Корисні посилання:

onu

Усі корисні посилання