Напрямки виховної роботи

Виховна робота в навчальному процесі спланована на основі положень  «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,  «Заходів щодо реалізації «Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.15 р. № 641.

  Аналізуючи виховну роботу училища, можна відзначити заходи, які проводяться згідно інтересів учнів:

У виховній роботі використовуються такі форми роботи:

Правове виховання – важливий напрямок виховної роботи в училищі. В цьому напрямку проводиться така робота:

Працює штаб профілактики правопорушень, куди запрошуються учні, які мають незадовільну успішність і поведінку.

Створено:

–  систему учнівського самоврядування;

–  учнівський парламент;

–  змістовне дозвілля за інтересами. Працюють в училищі гуртки: футбол, волейбол.

В бібліотеці училища організована виставка літератури «Закон і ми».

Проводяться години здоров’я:

1  –  «Алкоголізм та його вплив на здоров’я підлітка»,

–  «Наркоманія – безжалісний ворог юності»;

–  «Здоров’я зникає разом з тютюновим димом»;

 Зустрічі з медичними працівниками.

 

Робота в групах. У всіх групах за різноманітною тематикою проводятьсяь виховні години.

На  День Перемоги у групах організовують зустрічі з ветеранами Вітчизняної війни, воїнами  АТО та учасниками бойових дій.

Створюються умови для творчого розвитку особистості учня, як талановитого так і педагогічно занедбаного, в результаті зростає рівень вихованості учнів.

Крім цього щорічно проводяться:

·       конкурс сценаріїв, методичних розробок виховних заходів «Перлина натхнення»;

·       конкурс майстрів художнього читання «Наша земля - Україна»;

·       огляд-конкурс художньої творчості серед учнівської молоді ПТНЗ «Надія-Молодість-Майбутнє»;

·       конкурс художньої творчості «Сузір’я талантів» серед педагогічних працівників училища.

 

Мета виховної роботи формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

·       повага до національних символів (Герба, прапора, Гімну України);

·       участь у громадсько-політичному житті країни;

·       повага до прав людини;

·       верховенство права;

·  толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

·       рівність всіх перед законом;

·       готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Основні завдання:

· утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

·     виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

· підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як захисника Вітчизни, героя;

·     усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

·     сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватися законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

· формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

·    утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

· культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

·     формування мовленнєвої культури;

·   спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.


 

Наша адреса:

73489 м.Херсон,
с.Петровського, вул. 1 Травня, 1

Телефон: (0552) 35-97-85
(050) 621-78-80
Електронна адреса: 006bptu@i.ua
Корисні посилання:

pto

Усі корисні посилання